FYSISK TRÄNING 

Träningen utgår från nervsystem, inre och yttre muskellager samt samarbetet mellan dessa för att bygga en så komplett fysik som möjligt.

 

Genom att ta hänsyn till hur allt i kroppen har en egen funktion med också är en dela av ett system får vi ett helhetsperspektiv och kan då göra meningsfulla förändringsarbeten, både mentalt och fysiskt.

Passen pågår 60 min och innebär en full cykel varje pass:

  • Befintlig position

  • Rensa

  • Bygga upp och stabilisera

Abonnemang 

Guld innebär att vi planerar upp 16 tillfällen för kommande termin

18 400:-

Silver innebär att vi planerar upp 8 tillfällen för kommande termin.

10 800:-

Brons innebär att vi planerar upp 4 tillfällen för kommande termin.

6 200:-

Enstaka pass

1 850:-

sanaego_19_web.jpg