COACHANDE SAMTAL

Malin Arebert är Kommunikolog och använder sin kompetens genom att identifiera vilka ´grepp´ som ska användas vid olika utmaningar i en persons liv. Det kan handla om fysiska, mentala och ibland och som oftast helhetsutmaningar. För mig handlar det om obalanser i kroppen och ibland i livet som behöver justeras för ett välmående.

Priser

1 x 1 050:-
5 x 5 000:-

10 x 9 500:-

Coachat samtal på Sanaego