COACHANDE SAMTAL

Malin Arebert är Kommunikolog och använder sin kompetens genom att identifiera vilka ´grepp´ som ska användas vid olika utmaningar i en persons liv. Det kan handla om fysiska, mentala och ibland och som oftast helhetsutmaningar. För mig handlar det om obalanser i kroppen och ibland i livet som behöver justeras för ett välmående.

Priser

1 x 1 150:-
5 x 5 500:-

10 x 10 500:-

Coachat samtal på Sanaego