COACHANDE SAMTAL

Malin Arebert är Kommunikolog och använder sin kompetens genom att identifiera vilka ´grepp´ som ska användas vid olika utmaningar i en persons liv. Det kan handla om fysiska, mentala och ibland och som oftast helhetsutmaningar. För mig handlar det om obalanser i kroppen och ibland i livet som behöver justeras för ett välmående.

Abonnemang

Guld innebär att vi planerar upp 16 tillfällen för kommande termin

18 400:-

Silver innebär att vi planerar upp 8 tillfällen för kommande termin.

10 800:-

Brons innebär att vi planerar upp 4 tillfällen för kommande termin.

6 200:-

Enstaka pass

1 850:-

Coachat samtal på Sanaego